Home » Projects » Electricity Access Monitoring Dashboard » Electricity Access (simplified)

Electricity Access (simplified)

Oras nga naay kuryente ug walay kuryente sa mga kabalayan nga naka konekta sa gamay nga planta sa kuryente, sulod sa mga niaging pito(7) ka adlaw sa Gilutongan Island.Pahibalo:

Ang "red" na kolor nga makita sa taas kay ang higayon nga naay kuryente ang mga kabalayan nga naka konekta sa Solar PV System.

Ang "black" na kolor nga makita sa taas kay ang higayon nga walay kuryente ang mga kabalayan nga naka konekta sa Solar PV System.